Ogłoszenia

22 marca 2014 07:06 | Ogłoszenia

INFORMACJA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii informuje w sprawie dni wolnych w okresie rekolekcji wielkopostnych w szkołach publicznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie religii i warunków wykonywania praktyk religijnych w szkołach

i placówkach oświatowych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992 r. MP Nr 66 poz. 743

z1995r.)zarządzam,że dni 24, 25, 26 marca 2014r. wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Opiekę nad dziećmi w trakcie drogi do i z kościoła sprawują rodzice lub prawni opiekunowie.

Przeczytano: 452 razy. Wydrukuj|Do góry