Ogłoszenia

06 lutego 2011 18:02 | Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2010/2011

 

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2010 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust.1 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.432, z póź. zm,)

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2010 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust.1pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.432, z póź. zm,)

 

3

 

Ferie zimowe

17 -30 stycznia 2011 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. W sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.432, z póź. zm,)

 

4

 

Wiosenna przerwa świąteczna

21 -26 kwietnia 2011 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.432, z póź. zm,)

 

 

 

 

 

 

 

5

Sprawdzian

przeprowadzony

w ostatnim roku nauki

w szkole podstawowej:

 

a) w szkołach dla dorosłych,

w których nauka kończy się

w semestrze jesiennym

 

b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a

 

c) w pozostałych szkołach podstawowych

 

d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz.562, z póź. zm,)

6

Koniec roku szkolnego 2010/2011

31 sierpnia 2011 r.

 

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm

Przeczytano: 426 razy. Wydrukuj|Do góry