Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii - Klasa Klasa III

Moja klasa

Bożena Słotwińska

Przedmioty: Zajęcia wyrównawcze, Edukacja wczesnoszkolna

Absolwentka WSP Rzeszów
wyższe magisterskie
studia podyplomowe WSP Puławy oligofrenopedagogika i niedostosowanie społeczne
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane,
studia podyplomowe
Edukacja przedszkolna, diagnoza
w edukacji przedszkolnej.

Anna Szczerbik

Przedmioty: Język angielski, Koło języka angielskiego

absolwentka UMCS – Lublin
filologia angielska
wyższe magisterskie - filologia angielska
nauczyciel mianowany

Teresa Luchowska

Przedmioty: Logopedia

absolwentka UMCS w Lublinie
filologia polska
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej UMCS w Lublinie