Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii - Klasa Klasa III

Wychowawca

Halina Wójcicka

Moja klasa

Halina Wójcicka

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

absolwentka WSP w Częstochowie
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane

Małgorzata Swatowska

Przedmioty: Zajęcia komputerowe

absolwentka Akademii Ped. w Krakowie
wyższe magisterskie - matematyka
Licencjat - informatyka
nauczyciel dyplomowany

Anna Szczerbik

Przedmioty: Język angielski

absolwentka UMCS – Lublin
filologia angielska
wyższe magisterskie - filologia angielska
nauczyciel mianowany

Teresa Luchowska

Przedmioty: Logopedia

absolwentka UMCS w Lublinie
filologia polska
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej UMCS w Lublinie