Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii - Klasa Klasa 0

Wychowawca

Maria Oleszczak

Moja klasa

Maria Oleszczak

Przedmioty: Zajęcia edukacyjne

Maria Oleszczak
UMCS -Lublin nauczanie zintegrowane
Wyższe zawodowe
st. podyplomowe WSZA -Zamość
matematyka
nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Swatowska

Przedmioty: Zajęcia komputerowe

absolwentka Akademii Ped. w Krakowie
wyższe magisterskie - matematyka
Licencjat - informatyka
nauczyciel dyplomowany

Anna Szczerbik

Przedmioty: Język angielski

absolwentka UMCS – Lublin
filologia angielska
wyższe magisterskie - filologia angielska
nauczyciel mianowany

Ewelina Kapica - Policha

Przedmioty: Zajęcia edukacyjne

absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie-Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne,
studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna",
wyższe magisterskie
nauczyciel kontraktowy
kształcenie zintegrowane