Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii - Klasa Klasa 0

Wychowawca

Maria Oleszczak

Moja klasa

Maria Oleszczak

Przedmioty: Zajęcia edukacyjne

Maria Oleszczak
UMCS -Lublin nauczanie zintegrowane
Wyższe zawodowe
st. podyplomowe WSZA -Zamość
matematyka
nauczyciel dyplomowany

Anna Szczerbik

Przedmioty: Język angielski

absolwentka UMCS – Lublin
filologia angielska
wyższe magisterskie - filologia angielska
nauczyciel mianowany