Kadra

Bożena Słotwińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe, Zajęcia wyrównawcze, Zajęcia indywidualne

Absolwentka WSP Rzeszów
wyższe magisterskie
studia podyplomowe WSP Puławy oligofrenopedagogika i niedostosowanie społeczne
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane,
studia podyplomowe
Edukacja przedszkolna, diagnoza
w edukacji przedszkolnej.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
11:45 - 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
08:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
11:45 - 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
11:45 - 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
12:35 - 13:20 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
11:45 - 12:30 Zajęcia wyrównawcze 3 Klasa III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 3 Klasa III