Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Kadra

Sylwia Dobrzyńska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina wychowawcza

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:55 - 09:40 Język polski 8 Klasa VIII
09:50 - 10:35 Język polski 4 Klasa IV
10:55 - 11:40 Język polski 6 Klasa VI
11:50 - 12:35 Język polski 7 Klasa VII
12:45 - 13:30 Język polski 8 Klasa VIII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Język polski 7 Klasa VII
08:55 - 09:40 Język polski 7 Klasa VII
09:50 - 10:35 Język polski 5 Klasa V
10:55 - 11:40 Język polski 6 Klasa VI
11:50 - 12:35 Język polski 4 Klasa IV
12:45 - 13:30 Język polski 4 Klasa IV
13:40 - 14:25 Godzina wychowawcza 5 Klasa V

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Język polski 8 Klasa VIII
08:55 - 09:40 Język polski 6 Klasa VI
09:50 - 10:35 Język polski 5 Klasa V
10:55 - 11:40 Język polski 7 Klasa VII
11:50 - 12:35 Język polski 6 Klasa VI

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:00 - 08:45 Język polski 4 Klasa IV
08:55 - 09:40 Język polski 6 Klasa VI
10:55 - 11:40 Język polski 8 Klasa VIII
11:50 - 12:35 Język polski 5 Klasa V
12:45 - 13:30 Język polski 5 Klasa V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii
08:55 - 09:40 Język polski 8 Klasa VIII
09:50 - 10:35 Język polski 5 Klasa V
10:55 - 11:40 Język polski 6 Klasa VI
11:50 - 12:35 Język polski 7 Klasa VII
12:45 - 13:30 Język polski 4 Klasa IV