AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Kadra

Janusz Wójcicki

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
absolwent AWF w Białej Podlaskiej
wyższe magisterskie wychowania fizycznego
nauczyciel dyplomowany

Maria Kapica

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

absolwentka WSP w Częstochowie
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane

Bożena Słotwińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Absolwentka WSP Rzeszów
wyższe magisterskie
studia podyplomowe WSP Puławy oligofrenopedagogika i niedostosowanie społeczne
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane,
studia podyplomowe
Edukacja przedszkolna, diagnoza
w edukacji przedszkolnej.

Halina Wójcicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

absolwentka WSP w Częstochowie
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
kształcenie zintegrowane

Maria Oleszczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Maria Oleszczak
UMCS -Lublin nauczanie zintegrowane
Wyższe zawodowe
st. podyplomowe WSZA -Zamość
matematyka
nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Swatowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

absolwentka Akademii Ped. w Krakowie
wyższe magisterskie - matematyka
Licencjat - informatyka
nauczyciel dyplomowany

Anna Szczerbik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

absolwentka UMCS – Lublin
filologia angielska
wyższe magisterskie - filologia angielska
nauczyciel mianowany

Izabela Letnianczyn

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

WSP – Warszawa
nauczanie zintegrowane
wyższe magisterskie
studia podyplomowe
WSZA -Zamość
przyroda
nauczyciel dyplomowany

Teresa Luchowska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

absolwentka UMCS w Lublinie
filologia polska
wyższe magisterskie
nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej UMCS w Lublinie

Ewelina Kapica - Policha

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie-Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne,
studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna",
wyższe magisterskie
nauczyciel mianowany
kształcenie zintegrowane

Urszula Smusz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany
wyż. mgr
WSP TWP Warszawa
kształcenie zintegrowane
podyplomowe – j. rosyjski

Marek Mazur

Funkcja: Nauczyciel

Ksiądz Paweł Wróbel

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Kaczoruk

Funkcja: Nauczyciel

Absolwent AWF w Białej Podlaskiej
wyższe magisterskie
kierunek: wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Furlepa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
kierunek: biologia, specjalność: nauczanie biologii i geografii
studia podyplomowe kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
wyższe magisterskie
nauczyciel kontraktowy
edukacja przedszkolna

Sylwia Dobrzyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Mariusz Wróbel

Funkcja: Nauczyciel

Zdzisława Tracz - Mardofel

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Kapusta

Funkcja: Nauczyciel

Karolina Maliszewska

Funkcja: Psycholog, Pedagog

Ewa Połajdowicz

Funkcja: Nauczyciel

Anna Biernacka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Maćkowska - Mart

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Abramiuk

Funkcja: Nauczyciel