AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Uroczystości szkolne

Harmonogram uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p.

Nazwa uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

1

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

IX

E. Kapica – Policha

A. Szczerbik

2

 

Święto Szkoły

 

 

IX

S. Dobrzyńska

3

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

 

IX

wychowawcy klas

4

 

Dzień Chłopaka

 

 

IX

wychowawcy klas

5

 

Dzień Przedszkolaka

 

IX

M. Oleszczak,

A. Biernacka,

A. Maćkowska - Mart

6

 

Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

 

 

X

E. Kapica - Policha

7

 

Dzień Nauczyciela

 

 

X

SU, Dyrektor,

Zarząd

Stowarzyszenia

8

 

Ślubowanie uczniów

kl. I

 

 

XI

H. Wójcicka

9

 

11 XI – Uroczyste obchody 101-szej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

 

XI

S. Dobrzyńska,

M. Mazur

10

 

Andrzejki

 

 

XI

wychowawcy klas

11

Światowy Dzień Misia

XI

E. Kapica – Policha

A. Biernacka

12

Dzień Wolontariusza

XII

E. Kapica – Policha

A. Szczerbik

13

 

Mikołajki

 

 

XII

wychowawcy klas

14

 

Jasełka

 

XII

ks. P. Wróbel

S. Dobrzyńska

15

 

Dzień Babci i Dziadka

 

I

M. Kapica,

H. Wójcicka,

B. Słotwińska,

A. Biernacka,

Dyrektor, Zarząd Stowarzyszenia

16

 

Choinka Noworoczna

 

I - II

 

wychowawcy klas, Dyrektor, rodzice

 

17

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

I - II

M. Swatowska,

A. Szczerbik,

P. Kapusta,

B. Słotwińska

18

 

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

 

 

II

E. Kapica – Policha,

H. Wójcicka

19

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

III

SU, PCK

20

 

Dzień Kobiet

 

III

J. Kaczoruk,

M. Mazur,

M. Wróbel,

ks. P. Wróbel,

P. Kapusta,

J. Wójcicki

 

21

Imieniny klas przedszkolnych

III

M. Oleszczak,

A. Biernacka,

A. Maćkowska - Mart

22

 

22 kwietnia – Dzień Ziemi

 

IV

 

E. Połajdowicz

 

23

 

Konstytucja 3-go Maja

 

 

 

 

V

 

S. Dobrzyńska,

M. Mazur

24

 

Dzień Matki i

Dzień Ojca

 

 

V

M. Oleszcza,

A. Biernacka,

wychowawcy

klas IV - VIII

25

 

Dzień Sportu

Dzień Dziecka

 

VI

J. Kaczoruk,

M. Wróbel,

Dyrektor,

P. Kapusta

26

 

Dzień Językowy

 

 

VI

A. Szczerbik

27

Pożegnanie uczniów klasy VIII

VI

A. Szczerbik,

M. Swatowska

 

 

28

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

 

VI

 

A. Szczerbik,

M. Swatowska