Uroczystości szkolne

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.p.

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

1


Rozpoczęcie roku szkolnego


Ks.Paweł Wróbel

I. Letnianczyn

K. Furlepa

 

2


Święto SzkołyS. Dobrzyńska

3


Święto Pieczonego Ziemniakanauczyciele, wychowacy

klas


4


Dzień Chłopakawychowawcy,

rodzice


5


Dzień PrzedszkolakaK. Furlepa

M. Oleszczak

6


Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

E.Kapica-Policha

S. Dobrzyńska

M. Ożgo

S. Witkowska

 

7


Dzień Edukacji NarodowejSamorząd
Uczniowski

8


Ślubowanie uczniów

klasy I

 

 


M. Kapica

 

 

9

 

11XIŚwięto Odzyskania Niepodległości


 

S. Dobrzyńska
I . Letnianczyn

 

10

 

Andrzejki

 

 

Grono

Pedagogiczne11


Dzień Wolontariusza


 


PCK, A. Szczerbik,

E. Kapica - Policha


 

12

 

Mikołajki


 

Wychowawcy

klas


13


Jasełka


Ks. Paweł Wróbel
E. Kapica-Policha
K. Furlepa


 

 

 

14

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 Zarząd Stowarzyszenia

Dyrektor Szkoły

B.Słotwińska

M.Kapica

H.Wójcicka

 

 

15

 

Choinka Noworoczna

 

 

S. U.

Rodzice

Grono

Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

 

 

16


Dzień Bezpiecznego InternetuM.Swatowska

A. Szczerbik

17


Pasowanie uczniów

kl. I na czytelnikówE. Kapica-Policha

M. Kapica

 

18

 

Pierwszy

Dzień Wiosny

 

 

Samorząd

Uczniowski

19Dzień Kobiet


J. Wójcicki

Prezes Stowarzyszenia

Ks. Paweł Wróbel

J. Kaczoruk, M. Wróbel


 

20

 

Konstytucja

3-go Maja

 

S. Dobrzyńska

M. Ożgo

 

21


Dzień Matki i

Dzień Ojca


E. Kapica-Policha

A. Szczerbik

K. Furlepa

S. Dobrzyńska

Zarząd Stowarzyszenia,

rodzice


 

22

 

Dzień Sportu

Dzień Dziecka

 

J.Kaczoruk

J.Wójcicki

A. Szczerbik

wychowawcy

klas


23


Dzień JęzykowyA.Szczerbik

U.Smusz


 

24


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018


 


S. U.

Dyrektor Szkoły