Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Wykaz podręczników Kl."VI"

Wykaz podręczników – klasa VI

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Historia

 

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Język polski

 

M. Derlukiewicz

„Słowa na start!”

Nowa Era

Język angielski

 

 S. Wheeldon, T. Falla

„Steps Forward 3”

Oxford U.P.

Zajęcia komputerowe

 

M. Kęska

„Lubię to!”

Nowa Era

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz

„Matematyka z plusem 6”

GWO

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa?”

Nowa Era

Plastyka

 

S. Stopczyk, B. Neubart

„Plastyka”

WSiP

Muzyka

 

U. Smoczyńska, K. Jakóbczyk - Drążek

 

„Klucz do muzyki”

WSiP

Przyroda

 

E. Gromek, E. Kłos

„Przyrodo witaj!”

WSiP

Język rosyjski

 

B. Gawęcka – Ajchel, A. Żelezik

„Cmynune 3”

WSiP

Religia

Red. Ks. Waldemar Janiga

"Wierzę w Kościół"

Gaudium