Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Wykaz podręczników Kl."V"

Wykaz podręczników – klasa V

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Historia

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Język polski

 

M. Derlukiewicz

„Słowa na start!”

Nowa Era

Język angielski

 

S. Wheeldon, T. Falla

„Steps Forward 2”

Oxford U.P.

Zajęcia komputerowe

 

M. Kęska

„Lubię to!”

Nowa Era

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz

„Matematyka z plusem 5”

GWO

Przyroda

 

E. Gromek, E. Kłos

„Przyrodo witaj!”

WSiP

Plastyka

S.K. Stopczyk

„Plastyka”

WSiP

Muzyka

 

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak - Drążek

 

„Klucz do muzyki”

WSiP

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki, M.Łabecka

„Jak to działa?”

Nowa Era

Język rosyjski

 

B. Gawęcka – Ajchel, A, Żelazik

„Cmynenu 2”

WSiP

Religia

Red. Ks. Waldemar Janiga

"Wierzę w Boga"

Gaudium