AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Piękna nasza Polska cała

W bieżącym roku szkolnym dzieci z naszego punktu przedszkolnego przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.Honorowy patronat nad Projektem objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

piekna_nasza_polska_calajpg [300x300]