Podręczniki w klasach I - VIII

Od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I - VIII podręczniki/ materiały edukacyjne (dotacyjne) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.