AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Program adaptacyjny dla uczniów klasy IV

Program adaptacyjny (przystosowawczy) dla uczniów kl. IV opracowany został dla potrzeb uczniów, nauczycieli uczących w tej klasie i pozostałych pracowników szkoły. Główne cele programu to: wdrożenie ucznia do procesu kształcenia w II etapie edukacji (nauczanie przedmiotowe), obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV, zwiększenie samodzielności uczniów, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w klasie i szkole oraz włączenie rodziców do współpracy podczas realizacji programu.