AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Program adaptacyjno - integracyjny dla uczniów klasy I "Jestem pierwszakiem"

Celem ogólnym programu jest włączenie uczniów klasy I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się.
Program ma za zadanie pomóc uczniowi w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela.