Pomysłowy rok

"Pomysłowy rok" to atrakcyjny program, który zapewni uczniom moc radości w całym roku szkolnym. Ideą programu jest świętowanie różnych okoliczności (Boże Narodzenie, Wielkanoc), a także podkreślenie wagi różnych dni poprzez wykorzystanie scenariuszy udostępnionych za pośrednictwem portalu www.scenariuszelekcji.edu.pl oraz Fundację Uniwersystet Dzieci. Program realizowany będzie na zajęciach świetlicowych i lekcjach bibliotecznych w klasach I - III.


Biorąc udział w programie dzieci:

- rozwijają umiejętność logicznego i kt=rytycznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

- zapewniają sobie wszechstronny rozwój,

- rozbudzają i zaspokajają swoją naturalną ciekawość poznawczą.

baner_pomyslowy_rok_728x90png [300x37]