Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

„Lekcje z klasą I – III” oraz „Lekcje z klasą IV”

Udział w projektach pozwoli dzieciom nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Dzięki udziałowi w projektach klasy zintegrują się w zabawny i pomysłowy sposób. Uczestnictwo w programach pozwoli uczniom na nawiązywanie relacji z innymi, nauczy empatii, świadomości własnych emocji, ponieważ dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka i warto je kształtować od najwcześniejszych lat. Projekty są realizowane z wykorzystaniem scenariuszy udostępnionych za pośrednictwem portalu www.scenariuszelekcji.edu.pl oraz Fundację Uniwersystet Dzieci. Programy realizowane będą na lekcjach bibliotecznych w klasach I – III oraz na godzinach wychowawczych w klasie IV.