Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Kompetencje na szóstkę

Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. W związku z tym uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą Anną Szczerbik przystąpili do udziału w programie "Kompetencje na szóstkę".
Program ten realizowany będzie od listopada do marca bieżącego roku szkolnego w oparciu o atrakcyjne scenariusze udostępnione za pośrednictwem portalu www.scenariuszelekcji.edu.pl oraz Fundację Uniwersytet Dzieci.
Udział w programie przewiduje ciekawe zajęcia na tematy takie jak:

  • listopad
Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • grudzień:
Dlaczego czasem lepiej w drużynie? 
  • styczeń/luty:
Jak zrealizować projekt? cz. I
  • luty/marzec:
Jak zrealizować projekt? cz. II


Dzięki niemu nasi uczniowie:
  • wezmą udział w 5 atrakcyjnych lekcjach o różnorodnej tematyce,
  • rozwiną kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
  • nauczą się pracować w zespole i dzielić zadaniami,
  • rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • wspólnie z klasą i nauczycielem wezmą udział w konkursie z nagrodami,
  • mają szanse na udział w kolejnym wartościowym projekcie w nowym roku szkolnym.

 

Oto fotorelacja z lekcji listopadowej, gdzie wspólnie dyskutowaliśmy o swoich talentach, mocnych stronach, ale także uczyliśmy się radzić sobie z porażkami.