Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017/2018

Tradycyjnie każdego roku w miesiącu październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne hasło brzmiało „Książka nas łączy”. W naszej bibliotece szkolnej został zorganizowany cykl konkursów mających na celu promocję biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowania zainteresowania książką, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, integrację środowiska szkolnego oraz promowanie pracy grupowej.

dscn6511jpg [300x225]

Podczas Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowana została też wystawka książek polecanych do przeczytania. Wystawka cieszyła się wielkim  powodzeniem. Dzieci bardzo chętnie na przerwach i zajęciach świetlicowych oglądały i czytały fragmenty wystawionych na wystawce książek.

dscn6587jpg [300x225]

Dla klas najmłodszych, czyli punktu przedszkolnego oraz klasy 0, zorganizowana została lekcja „Czy znasz bajki i baśnie” oraz „Quiz o bajkach” na platformie internetowej. Dzieci za udział w quizach dostały pamiątkowy dyplom.

dscn6654jpg [300x225]

dscn6656jpg [300x400]

Dla klas I – III przygotowany został konkurs plastyczny (przygotowanie ilustracji z ulubionej bajki) i literacki (recytacja wybranego wiersza Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy). W konkursie plastycznym „Postacie z bajek”  zostało złożone 3 prace: Martyna Kozak klasa III, Piotr Luchowski klasa III oraz Zuzanna Kapusta klasa II. Uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Natomiast w konkursie literackim „Tuwim i Brzechwa – czarodzieje słów” udział wzięły: Martyna Kozak klasa III oraz Zuzanna Kapusta klasa II. Uczestniczki zaprezentowały przygotowane wiersze na forum za co dostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

dscn6583jpg [300x225]

Dla klas IV – VII zorganizowane zostały konkursy: językowy, czytelniczy, polonistyczny oraz wiedzy o świecie. Konkurs językowy „Zostań poliglotą” przygotowano wspólnie z p. Anną Szczerbik nauczycielką języka angielskiego. Konkurs polegał na przygotowaniu w formie plakatu przetłumaczeniu wyrazu „książka” na jak największą liczbę języków. Nagrodą główną w tym konkursie, za zajęcie I miejsca, była ocena bardzo dobra z języka angielskiego oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników. Dyplom za udział dostała Weronika Węgrzynowska, III miejsce: Alicja Dobrzyńska i Emilia Czerniej, II miejsce: klasa VII i I miejsce: Szymon Domański, Mateusz Kalinowski i Sebastian Naworol.

dscn6633jpg [300x400]

dscn6634jpg [300x400]

dscn6637jpg [300x400]

dscn6639jpg [300x225]

dscn6641jpg [300x400]

Następny konkurs przygotowany dla klas IV – VII to konkurs czytelniczy „Książka z imieniem w tytule” polegający na przygotowaniu plakatu i wyszukaniu jak największej ilości książek, w których tytule znajduje się imię. Uczestniczki konkursu: Oliwia Kapusta uczennica klasy V i Natalia Gaj uczennica klasy VII, zaprezentowały swoje prace na forum szkoły. Dostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

dscn6647jpg [300x225]

Kolejnym konkursem był konkurs polonistyczny „Magiczne słowniki” zorganizowanym wspólnie z p. Sylwią Dobrzyńską nauczycielem języka polskiego. W konkursie tym brały udział klasy: IV, V, VI i VII. Zadania konkursowe składały się z dwóch etapów. Uczniowie podczas konkursu mogli korzystać ze słowników oraz lektur znajdujących się w bibliotece. Nagrodą główną w tym konkursie była ocena bardzo dobra z języka polskiego. Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że III miejsce zdobyła klasa VII i V, II miejsce klasa IV i I miejsce (bezbłędnie wypełnione zadania) zdobyła klasa VI.

dscn6566jpg [300x225]

dscn6569jpg [300x225]

dscn6578jpg [300x225]

Ostatnim konkursem był konkurs wiedzy o świecie organizowany wspólnie z p. Małgorzatą Ożgo nauczycielem historii „Biblioteka z historią w tle…”. W konkursie brały udział klasy: IV, V, VI i VII. Konkurs składał się z 6 rund. W każdej z nich reprezentant  klasy podchodził do stolika jury i losował dla swojej klasy jedno pytanie, następnie odbywała się klasowa narada, po czym reprezentant przedstawiał na forum odpowiedź. Po wszystkich 6 rundach i podsumowaniu punktów przez komisję okazało się, że ex aequo I miejsce zajęła klasa IV, V, VI i VII. Zwycięzcy otrzymali ocenę bardzo dobrą z historii oraz pamiątkowe dyplomy.

dscn6521jpg [300x225]

dscn6518jpg [300x225]

dscn6517jpg [300x225]

dscn6519jpg [300x225]

dscn6516jpg [300x225]

dscn6524jpg [300x225]


Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!