Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w punkcie przedszkolnym

 

 

8.00– 8.15 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne,

 

8.15 – 9.00 - realizacja zajęć dydaktycznych,

 

9.00 – 9.45 - zabawy ogólnorozwojowe służące realizacji pomysłów dzieci,

 

9.45 – 10.30 - przygotowanie do II śniadania/obiadu,

 

10.30 – 11.00 - zabawy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci, integrujące grupę,

 

11.00 – 12.00 zabawy na sali gimnastycznej lub przyszkolnym placu zabaw (w zależności od pogody).

 

12.00 – 12.30 czytanie literatury dziecięcej.


12.30 - 13.00 zabawy swobodne (język angielski, religia)