Członkowie Szkolnego Koła PCK

Członkowie Szkolnego Koła PCK:

Piotr Byra

Piotr Kamiński

Oliwia Kapusta

Alicja Kłyż

Bartłomiej Kawka

Radosław Furlepa

Lena Skowyra

Karolina Harasymiuk

Natalia Gaj

Gabriela Lekan

Angelika Matwejczuk