Klub Asystentów Bibliotecznych

W Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii działa Klub Asystentów Bibliotecznych. Do Klubu należą przedstawiciele każdej klasy wybrani podczas głosowania. Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu lub w razie potrzeby. Uczniowie ci pełnią dyżury na przerwach w bibliotece, pomagają wypożyczać, doradzają innym przy wypożyczaniu książek, pilnują porządku w bibliotece.

 

Członkowie Klubu Asystentów Bibliotecznych w PSP w Hostynnem Kolonii w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Martynka Kozak klasa II

  2. Bartek Ratyna klasa III

  3. Piotr Byra klasa IV

  4. Radek Furlepa klasa V

  5. Gabrysia Lekan klasa VI