Hostynne-Kolonia

Hostynne-Kolonia

 

Miejscowość powstała z parcelacji gruntów pofolwarcznych majątku ziemskiego Hostynne w 1919 i 1920 roku. Pierwsi osadnicy, którzy utworzyli Kolonie Hostynne, przybyli na ten teren już w 1917 roku. Następował szybki rozwój wsi. Niestety działania wojenne podczas bitwy polsko – bolszewickiej w 1920 roku na polach Horyszowa i Kolonii Hostynne przerwały ten rozwój. W nierównej bitwie w trzecim ataku Polacy ulegli wrogowi i zostali „wycięci w pień”. Ich ciała spoczywają przy Szkole Podstawowej w Hostynnem, gdzie w 1932 roku postawiono pomnik ku ich czci.

 

Ważniejsze wydarzenia:

  • 1927-28 powstała cegielnia polowa (zatrudniała ok. 50 pracowników).

  • Okres międzywojenny – powstaje wiatrak drewniany i istnieje niemal do II wojny światowej.

  • Połowa XX w. powstaje Spółdzielnia Mleczarska.

  • 1920 rok utworzono Szkołę w Hostynnem w dawnym, drewnianym budynku pofolwarcznym.

  • 1936 – 1939 budowa murowanej, piętrowej szkoły. Jednak wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany. Niemcy budynek zamienili na szpital, a potem na koszary. Naukę w budynku rozpoczęto dopiero w 1945 roku.

  • 1963 przeniesienie GRN do nowego budynku, a po jej likwidacji i adaptacji budynku powstał Wiejski Ośrodek Zdrowia.

  • Istnieje Zakład Betoniarski.

  • Utworzono Kółko Rolnicze, które trwa do dzisiaj.

 

Wiadomości zaczerpnięte z „Dzieje gmin zamojszczyzny „ tom VIII autorstwa E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź,

J. Siudak.