Hostynne

Dzieje miejscowości:

 

Hostynne – wieś położona w zachodniej części gminy Werbkowice, na terenie Kotliny Hrubieszowskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394.

Jej nazwa najprawdopodobniej pochodzi od ruskiego słowa „gościnne”.

 

Właściciele dóbr ziemskich od 1400 roku:

Junosza z Hostynnego (1448-49)

Michał z Hostynnego (1469)

Andrzej Sulensky z Hostynnego (koniec XVw)

Bartłomiej Udrycki (1578)

Krzysztof Pogroszowski (1606)

Andrzej Wisniowski (1664)

Michał Firlej (1677)

Piotr Brodowski (1723)

Karol Sapieha herbu Lis (1732)

Franciszek Kunicki herbu Bończa (1773)

Jan Suffczyński herbu Szeliga (1779)

Franciszek Suffczyński poseł na sejm Królestwa Polskiego z pow. Hrubieszowskiego (1819)

Kacper Sufczyński (1843)

Adam, Marian Komorowski herbu Korczak (1861 -1937) – ostatni właściciel majątku.

 

Jeden z właścicieli prawdopodobnie Jan Suffczyński wybudował w Hostynnem wielki, klasycystyczny dwór. Istniał on do roku 1915, kiedy został spalony wraz z całą niemal wsią przez wycofujące się wojska rosyjskie.

Dobra wskutek działań wojennych zostały rozparcelowane. W wyniku parcelacji majatku, powstała Kolonia Hostynne.

 

Ważniejsze wydarzenia w historii miejscowości:

 

  • 1929 we wsi działał młyn Jankiela Lerecha, trzy sklepy z artykułami spożywczymi.

  • Budowa murowanego budynku z przeznaczeniem na sklep oraz siedzibę Kasy Stefczyka. Podczas okupacji Niemcy przenieśli Kasę Stefczyka z Hostynnego do Werbkowic.

  • 1935 -38 budowa drogi utwardzonej, jako odcinka trasy Zamość – Hrubieszów. Zaczęły kursować autobusy (dwa kursy dziennie).

  • Początek XX w. powstaje we wsi 2-klasowa szkoła rosyjska, a w 1918 powstaje polska szkoła mieszcząca się w budynkach prywatnych.

  • Od 1472 notuje się dzieje cerkwi, która w XVI wieku przestaje istnieć podczas najazdów tatarskich, dopiero w 1732 Jerzy, Michał Sapiecha, ufundował w Hostynnem drewnianą cerkiew unicką p.w. św. Józefa, w latach 1889-1890 w miejsce drewnianej cerkwi wybudowano murowaną świątynię wedlug projektu Wiktora Syczugowa, a w 1947 rekoncyliowano ją na Kościół rzymsko- katolicki p.w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

  • 1954 r. Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna.

  • 1965 elektryfikacja wsi.

  • 1955-1972 w Hostynnem mieści się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.

 

 

Wiadomości zaczerpnięte z „Dzieje Gmin Zamojszczyzny „ tom VIII autorstwa E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź,

J. Siudak.