Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA

 

1. mgr Janusz Wójcicki - Dyrektor Szkoły

2. mgr Ewelina Kapica-Policha

3. mgr Urszula Smusz

4. mgr Małgorzata Swatowska

5. mgr Maria Kapica

6. mgr Izabela Letnianczyn

7.       Maria Oleszczak

8. mgr Bożena Słotwińska

9. mgr Jarosław Kaczoruk

10. mgr Anna Szczerbik

11. mgr Teresa Luchowska

12. mgr Sylwia Dobrzyńska

13. mgr Halina Wójcicka

14. mgr Małgorzata Ożgo

15. Ks.mgr Paweł Wróbel

16. mgr Katarzyna Furlepa

17. mgr Mariusz Wróbel