Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca: Pani Beata Domańska

Wice - Przewodnicząca: Anna Malinowska

Skarbnik: Marta Wiśniewska

Sekretarz: Maria Laszuk