Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca: Pani Beata Domańska

Wice - Przewodnicząca: Pani Marta Wiśniewska

Skarbnik: Pani Sylwia Szumska

Sekretarz: Pani Iwona Naworol