Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca: Pani Beata Domańska

Wice - Przewodnicząca: Anna Malinowska

Skarbnik: Marta Wiśniewska

Sekretarz: Maria Laszuk