Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 Opiekun Pani mgr Izabela Letnianczyn

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący: Angelika Matwiejczuk

Zastępca Przew.: Natalia Gaj

Skarbnik: Gabriela Lekan


 

POCZET SZTANDAROWY:

 

Lena Skowyra

Sylwester Drewniak

Karolinia Harasymiuk