Dyrektor Szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii

mgr Janusz Wójcicki