Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii

mgr Janusz Wójcicki