AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Punkt przedszkolny

Od 1 września 2014 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii funkcjonuje Punkt Przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci trzy i cztero -letnie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po pięć godzin dziennie.

Zajęcia w przedszkolu prowadzi pani Katarzyna Furlepa i pani Ewelina Kapica - Policha, nauczycielem wspomagającym jest pani Agnieszka Mielnicka a pomocą pani Alicja Luchowska. W przedszkolu odbywają się też zajęcia z języka angielskiego, które prowadzi pani Anna Szczerbik i religia, którą prowadzi ksiądz Paweł Wróbel.