Punkt przedszkolny

Od 1 września 2014 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii funkcjonuje Punkt Przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci trzy i cztero -latki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie.

Zajęcia w Przedszkolu prowadzi Pani Katarzyna Furlepa.