Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - BĘDĘ UCZNIEM” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W HOSTYNNEM KOLONII

Założenia programu:

Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola, rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu szkolnego.