Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteki szkolne - bramy do życia” - takie hasło przyświecało obchodom Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2013r. W październiku w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii przygotowano z tej okazji dla uczniów atrakcje, które zachęcały do korzystania ze zbiorów biblioteki.

A oto terminarz:

 • Cały miesiąc trwał konkurs na „Super czytelnika października” skierowany do uczniów

klas IIVI

 • Do uczniów klas IIVI skierowany był tez konkurs „Czytająca klasa”

Do uczniów klas I – III skierowane były następujące konkursy:

 • konkurs na najładniej wykonaną zakładkę do książki (chętni uczniowie wykonują zakładkę samodzielnie)

 • konkurs plastyczny pt.: „Biblioteka moich marzeń”

 • konkurs o twórczości Juliana Tuwima

 • konkurs pt. „Czy znasz te lektury?”

 

Do uczniów klas IV – VI skierowane były następujące konkursy:

 • konkursie literacki pt. „Biblioteka moich marzeń” (osoby chętne musieli napisać wiersz mówiący o bibliotece swoich marzeń)

 • konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Biblioteka moich marzeń”

 • konkurs o twórczości Juliana Tuwima

 • konkurs pt. „Czy znasz te lektury?”

 

Dla uczniów klasy przedszkolnej zorganizowany został:

 • konkurs czytelniczy „Quiz o bajkach”

28 października odbył się konkurs pt. „Czy znasz le lektury?”. Chętni uczniowie dostali test z pytaniami dotyczącymi lektur, z którymi się zapoznali wcześniej. Dnia 29 października odbył się konkurs wiedzy o twórczości Juliana Tuwima, uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe klasy II – III i IV – VI, pytania dotyczyły znanych wierszy słynnego poety dziecięcego. Komisja w składzie pani Stanisława Witkowska, ks. Paweł Wróbel i pani Bożena Słotwińska sprawdzali pracę i wyłonili zwycięzców. 30 października natomiast uczniowie klasy V i VI zaprezentowali, na forum całej szkoły i przed jury w składzie: pan dyrektor Janusz Wójcicki, pani Stanisława Witkowska i pani Izabela Letnianczyn, prezentację multimedialną o bibliotece swoich marzeń. Komisja oceniała prezentację pod względem treści, estetyki i odbiorem wizualnym. Łącznie można było uzyskać 15 punktów. Tego też dnia w klasie przedszkolnej odbył się też konkurs czytelniczy „Quiz o bajkach”. Dzieci odpowiadały na zagadki odnośnie poznanych wcześniej bajek.

Dnia 7 listopada odbył się apel, na którym zostały wręczone nagrody laureatom konkursów. A oto nasi laureaci:

 1. „Super czytelnika października” – Natalia Gaj uczennica klasy III

 2. „Czytająca klasa” klasa III

 3. konkurs o twórczości Juliana Tuwima: klasy II – III – Natalia Gaj i Gabriela Lekan – uczennice klasy III zajęły I miejsce i z klas IV – VI – Eliza Do uczennica klasy IV

 4. konkurs pt. „Czy znasz te lektury?” - klasa II – Lena Skowyra, klasa III – Gabriela Lekan, klasa IV – Eliza Do, klasa V – Wiktor Laszuk i Karol Wąsowicz, klasa VI – Joanna Skowyra

 5. konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Biblioteka moich marzeń” – Joanna Skowyra uczennica klasy VI

 6. konkursie literacki pt. „Biblioteka moich marzeń” – Eliza Do uczennica klasy IV

Za udział w:

 • konkursie plastycznym „Biblioteka moich marzeń” zostały nagrodzone Angelika Matwiejczuk i Gabriela Lekan uczennice klasy III

 • konkursie na najładniejszą zakładkę do książki zostali nagrodzeni: Piotr Byra, Oliwia Kapusta, Michał Kowalewski i Bartłomiej Kawka – uczniowie klasy I i Angelika Matwiejczuk – uczennica klasy III

 • konkurs czytelniczy „Quiz o bajkach” została nagrodzona klasa przedszkolna