Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Organizacja pracy świetlicy

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Wychowankami świetlicy mogą być uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem Kolonii w następującej kolejności:

  • dowożeni do szkoły gminnymi autobusami lub czekający

          na odwóz po lekcjach,

  • pozostali uczniowie ze względu na czas pracy rodziców,

  • którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,

  • którzy nie uczęszczają na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne

          organizowane w szkole,

  • jeśli będzie miała miejsce sytuacja wymagająca zapewnienia uczniowi

          opieki w szkole,

  • uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje

          wychowawca świetlicy w ramach dyżuru świetlicowego.

2. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie:

  • na prośbę rodziców/prawnych opiekunów,

  • na wniosek wychowawcy,

  • na wniosek ucznia.

3. Opieką wychowawcy świetlicy podczas przydzielonych zajęć świetlicowych są objęci

uczniowie, którzy zgłosili się na te zajęcia. Ich obecność na zajęciach odnotowuje

się w dzienniku zajęć świetlicowych.

4.Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji planem pracy świetlicy.

5. Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych . Czas i godziny pracy świetlicy szkolnej

mogą ulec zmianie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba sygnalizowana przez wychowanków

bądź ich rodziców.

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 

 

 

poniedziałek

1150 – 1235 (p. I. Letnianczyn)

1235 – 1500 (p. B. Słotwińska)

 

wtorek

855 – 940 (p. I. Letnianczyn)

1150 – 1330 (p. I. Letnianczyn)

1330 – 1500 (p. B. Słotwińska)

 

środa

1055 – 1500 (p. I. Letnianczyn)

 

czwartek

950 – 1140 (p. I. Letnianczyn)

1140 – 1235 (p. B. Słotwińska)

1235 – 1500 (p. I. Letnianczyn)

 

piątek

1150 – 1500 (p. I. Letnianczyn)

 

 

 


 

Zasady zachowania

na świetlicy szkolnej:

 

1.W świetlicy zachowujemy się cicho, mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.

2. Dbamy o porządek i estetyczny wygląd świetlicy.

3. Szanujemy wyposażenie sali świetlicowej.

4. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.

5. Zawsze wypełniamy polecenia wychowawców.

6. Staramy się umiejętnie organizować czas wolny – sobie i innym.

7. Chętnie uczestniczymy w zajęciach proponowanych przez nauczyciela.

8. Opiekujemy się młodszymi, pomagamy im w rozwiązywaniu trudności oraz przy odrabianiu lekcji.

9. Starannie i sumiennie odrabiamy prace domowe.

 

 

"W tej świetlicy podstawówki

Takie dziwne są zwyczaje

Że ten, który tutaj wchodzi

Wnet niegrzeczny być przestaje.

Jest uprzejmy, uśmiechnięty.

Klocki wkłada do koszyka

I nie biega, i nie wrzeszczy

Kolegów swych nie popycha.

Pamięta również o tym,

By szanować gry, zabawki,

By tornister był na miejscu,

A krzesełka obok ławki.

Dla tych, którzy najgrzeczniejsi

Są nagrody, wyróżnienia,

A o karach nie mówimy,

Bo niegrzecznych tutaj nie ma".

swietlica.jpg [300x178]