AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Ze starej fotografii

starafot1.jpg [500x310]

                 Rok 1922 - Kierownik Szkoły Kamila Łempnicka-Żelina z młodzieżą

                                         przed budynkiem starej szkoły

 

starafot2.jpg [500x806]

                 Rok 1939 - pierwszy Kierownik nowej szkoły Leon Szymański

 

starafot3.jpg [500x314]

  Rok 1949 - Kierownik Szkoły Józef Strzelecki, grono pedagogiczne i młodzież szkolna

 

starafot4.jpg [500x309]

                        Rok szkolny 1956/1957 - szkołę ukończyło 20 uczniów.

          Fotografia przedstawia młodzież z wychowawcą klasy Walentyną Borowską,

                         nauczycieli, Kierownika Szkoły Władysława Jasińskiego.

 

starafot5.jpg [500x328]

                   Klasa II - 28 uczniów z wychowawcą Haliną Krupą - Sznajdrowicz

                           i Kierownikiem Szkoły Panem Władysławem Jasińskim

 

starafot6.jpg [500x306]

       Klasa VIII - z wychowawcą Zbigniewem Kozińskim (późniejszy dyrektor szkoły)

            i nauczycielem Antonim Gontarzem (również późniejszy dyrektor szkoły).