AAA
Strona Internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hostynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK

Historia szkoły

    Pierwsza szkoła w Hostynnem mieściła się w starym  drewnianym budynku wybudowanym przed I wojną światową, który spłonęł podczas II wojny światowej. Po wojnie mieszkańcy postanowili ponownie zorganizować szkołę dla dzieci, dlatego w części budynków dworskich, które ocalały,  utworzono szkołę. Pierwszymi nauczycielkami były Jadwiga i Kamila Łempickie. Budynek jednak mały i lichy  bardzo szybko stał się zbyt ciasny dla coraz liczniejszej gromady dzieci. Rolnicy nabywający działki z parcelacji kupili za wspólne pieniądze około 5 morgów ziemi w samym środku Kol. Hostynne właśnie z myślą o budowie nowego budynku szkolnego. 

    W 1936 przyjechał z Warszawy do Hostynnego generał, 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, Jacyna, który zaprojektował budowę nowego budynku szkolnego. Projekt z wielką radością został przyjęty przez mieszkańców.

    I w tym miejscu trzeba się cofnąć do roku 1920, by wyjaśnić powiązania Strzelców Kaniowskich z Hostynnem. Otóż w pamiętnym roku 1920 na terenie Horyszowa i Hostynnego oddział żołnierzy Strzelców Kaniowskich napotkał rozbitki armii Budionnego wracającej z Warszawy. Odbyła się zaciekła walka. Jednak siły były bardzo nierówne, naszych żołnierzy było o wiele mniej niż sił wroga, dlatego wszyscy nasi żołnierze polegli. Było ich  około 200. Mieszkańcy Hostynnego chcąc uczcić i upamiętnić pamięć poległych żołnierzy w roku 1932 wznieśli pomnik z napisem „Ku czci poległych żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich  poległych  w roku 1920 na polach Horyszowa i Hostynnego”.

    Drugim pomnikiem miała być szkoła znajdująca się tuż za pomnikiem poległych. Projekt zrealizowano, w roku 1937 rozpoczęto budowę szkoły. Z pomocą materialną oprócz dowództwa pułku przyszło Starostwo z Hrubieszowa oraz mieszkańcy Hostynnego. Budowa trwała dwa lata. Powstał budynek w stylu urbanistycznym, mieściło się w nim dziesięć dużych sal i trzy mniejszych. Kierownikiem w nowym budynku szkolnym został Leon Szymański. Poświęcenie i otwarcie szkoły wyznaczono na 1 września 1939 roku. Jednak tego dnia wybuchła II wojna światowa, niosąca śmierć i zgliszcza. Nie było otwarcia szkoły, a budynek
został zajęty przez Niemców na szpital dla rannych żołnierzy. Natomiast tuż za szkołą Niemcy urządzili lotnisko,a w szkole mieściła się administracja lotniska. Trwało to do 1944 roku.

    Po wojnie budynek był bardzo zniszczony; bez drzwi, okien, gdzie hulał wiatr. Znowu wszyscy wzięli się do pracy, by odnowić szkołę i rozpocząć naukę. Było ciężko, potrzeba było wielu wyrzeczeń , ale udało się. Zorganizowano siedem klas. Kolejne lata przynoszą zmiany w etatach nauczycielskich jak i kierownictwie szkoły. Szkoła w latach pięćdziesiątych liczyła powyżej stu siedemdziesięciu uczniów. W 1958r. zostało zorganizowane przedszkole połączone w jedną całość ze szkołą podstawową. Uczęszczało do niego powyżej trzydzieści osób. W roku 1964 zainstalowano centrale ogrzewanie, budynek częściowo skanalizowano, doprowadzona została woda bieżąca. W tym też roku została założona Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Uczęszczała do niej młodzież z okolicznych miejscowości: Dobromierzyce, Peresołowice, Gdeszyn i Horyszów. Od roku szkolnego 1966/67 na wskutek reformy szkolnejpowstaje klasa ósma. Liczba uczniów w szkole to 268 osób. W kolejnych latach do klas V-VIII dołączają uczniowie z Peresołowic. Proces ten trwa kilka lat. Później uczniowie  wracają do szkoły w Peresołowicach. Nadal jednak Szkoła Podstawowa w Hostynnem zalicza się do jednej z największych szkół w gminie; klasy są liczne, a liczba uczniów dochodzi do 200. W wyniku kolejnej reformy oświatowej Szkoła Podstawowa w Hostynnem staje się szkołą sześcioklasową, a uczniowie klas VII-VIII uczęszczają do Gimnazjum w Werbkowicach. Szkoła jednak nadal zalicza się do jednej z największych szkół w gminie.

Chronologiczny wykaz Kierowników i Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Hostynnem

1. Pani Kamila Łempnicka- Żylina - kierownik szkoły w latach 1922-1938,
2. Pan Leon Szymański - kierownik szkoły w latach 1938 - 1949,
3. Pan Józef Strzelecki - kierownik szkoły w latach 1945 -1957,
4. Pan Władysław Jasiński - kierownik szkoły w latach 1957- 1975,
5. Pan Antoni Gontarz - dyrektor szkoły w roku szkolnym 1974-1975,
6. Pani Jadwiga Słupska - dyrektor szkoły w roku szkolnym 1975-1976,
7. Pan Zbigniew Koziński - dyrektor szkoły w latach 1976-1989,
8. Pani mgr Elżbieta Sznajdrowicz -dyrektor szkoły w latach 1989-1994,
9. Pan mgr Janusz Wójcicki - dyrektor szkoły od stycznia 1995 roku